Geen artikelen op uw aanvragenlijst

Informatie en tarieven

Tarieven
Waar mogelijk staan de kosten vermeld in de linkerkolom naast het product. Omdat de producten veelal gesubsidieerd worden door de lokale overheid, kunnen deze kosten per gemeente verschillen.
Voor activiteiten die op maat worden gemaakt voor uw school, ontvangt u een offerte.

Overzicht tarieven:

Optie A: het project wordt zelfstandig door de leerkracht uitgevoerd.
Sittard-Geleen, Beek en Stein € 83,00
Voor de overige gemeenten: € 124,50

Optie B: de eerste les wordt verzorgd door een gastdocent
Sittard-Geleen, Beek en Stein € 116,50 voor 1 groep per school, iedere volgende groep € 58,00
Voor de overige gemeenten € 180,50 voor 1 groep per school, iedere volgende groep € 58,00

Optie C: alle lessen worden door een gastdocent gegeven
Sittard-Geleen, Beek en Stein € 291,25 per groep
In de overige gemeenten € 349,75 per groep

Optie D: alle lessen worden door een gastdocent gegeven
Sittard-Geleen, Beek en Stein € 349,75 per groep
In de overige gemeenten € 408,00 per groep

Op maat: u ontvangt een offerte

Introducties
Bij een aantal activiteiten staan introductiebijeenkomsten vermeld.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de leerkracht voor te bereiden op en kennis te laten maken met:

  • het onderwerp van de activiteit
  • het gebruik van de materialen die voor u ter beschikking staan
  • de technieken die aan bod komen
  • planning en organisatie

De aanwezigheid van de betrokken leerkracht(en) bij deze introducties is vanzelfsprekend.

Vervoer van het materiaal
Het materiaal wordt door de consulent/ gastdocent aangereikt tijdens de introductie of kan in overleg worden opgehaald bij Artamuse.
De school brengt het materiaal terug naar Artamuse, Herenhof 8 in Geleen.

Desgewenst kan Artamuse zorgen dat het materiaal bij de school wordt gebracht en/of opgehaald. Er wordt dan voor heen/terug € 120,00 in rekening gebracht. € 60,00 per rit.

Gastdocent in de klas
Het spreekt voor zich en toch:
Wanneer de lessen door de gastdocent worden verzorgd is de leerkracht aanwezig en doet mee.

Eigendom projecten en materialen
Alle projecten en materialen zijn eigendom van Artamuse. Het is niet toegestaan zonder onze toestemming materialen in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen of te kopiëren.

Bijdrage door gemeente en provincie
De activiteiten van de afdeling Cultuureducatie worden mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Stein
Gemeente Beek
Provincie Limburg