Geen artikelen op uw aanvragenlijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 90,50 per deelnemer

Speel je wijs - woordenschat en drama

Aanbieder: Artamuse Geleen

Speerpunt Woordenschat

‘Speel je Wijs!’ is een methode voor woordenschatontwikkeling die drama gebruikt als middel om op speelse wijze te werken aan taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het bijbehorende boek biedt meer dan 100 korte lessen die gebruik maken van de woordenlijsten in uw taalmethode.
Het belangrijkste doel is het vergroten van de woordenschat. Je begrijpt taal beter als je die ook daadwerkelijk beleeft. Daarnaast is er in de lessen veel aandacht voor samenwerken, coöperatief leren en het trainen van sociale vaardigheden.

Artamuse verzorgt een korte cursus voor leerkrachten. In 2 bijeenkomsten van twee uur laten wij op praktische wijze kennis maken met de methode ‘Speel je Wijs’. Daarna kunt u met het materiaal direct aan de slag. De training is praktisch, gezellig en zo nu en dan hilarisch …

(Voor deelnemende teams plannen we data , tijd en prijs in overleg)

Ondersteuning in de klas is mogelijk: Aansluitend aan de cursus is er professionele ondersteuning in de klas mogelijk. Een ‘teach the teacher’ programma zorgt ervoor dat u samen met de kinderen leert en ervaart. Afspraken in overleg, u ontvangt een offerte.

Doelgroepen:
  • primair onderwijs schoolbreed
  • leerkrachten primair onderwijs


Thema
  • het schooljaar rond