Geen artikelen op uw aanvragenlijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 83,- per school in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein, € 124,25 in de overige gemeentenn

Licht schrijven

Aanbieder: Artamuse Geleen

Beeldtaal is de belangrijkste taal in onze samenleving. We komen er de hele dag mee in aanraking, op straat, in winkels, thuis op de computer of op TV.

Het gezegde ‘Eén beeld zegt vaak meer dan duizend woorden’ hoort echt bij deze eeuw.

Het fotografieproject Licht_ schrijven leert kinderen heel goed kijken naar wat op het eerste gezicht heel gewoon is. Foto’s lijken ontzettend veel op de werkelijkheid, en het is makkelijk aan te nemen dat datgene wat je ziet ook werkelijkheid is! De leerlingen ontdekken echter dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. In de les ' zoekplaatjes' wordt dit wel heel duidelijk.
In 5 lessen gaan de leerlingen foto’s en fotobewerkingen bekijken en zelf maken. Het project bestaat uit een houten koffer met foto’s, werkbladen, een handleiding en een digitale camera. Het project is zo gemaakt dat de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig op de computer aan de slag kunnen. Het maakt gebruik van het programma Paint, dat op iedere computer beschikbaar is.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Meer informatie

Thema
  • kunst en kunstenaars
  • overig (geef toelichting)

Thema toelichting

21st century skills