Geen artikelen op uw aanvragenlijst

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
u ontvangt een offerte op maat

Werken aan een visie

Aanbieder: Artamuse Geleen

Op weg naar cultuureducatie met kwaliteit zijn er veel vragen te beantwoorden. Wat doen wij op school aan cultuureducatie? Hoeveel willen we doen? Wat willen we de kinderen aanbieden?
Op welke manier willen we het aanbieden? Met wie willen we samenwerken?

In een programma op maat voor uw school werken we aan de visie op cultuureducatie. Na 1 of 2 teambijeenkomsten is duidelijk welke keuzes het team maakt. Dit geeft de richting aan voor de toekomst van cultuureducatie op uw school.
We werken in een spelvorm, die ervoor zorgt dat iedere leerkracht actief betrokken is!

Doelgroepen:
  • primair onderwijs schoolbreed
  • leerkrachten primair onderwijs

Meer informatie

Thema
  • overig (geef toelichting)

Thema toelichting

visie ontwikkeling